Hur kan jag hjälpa?

Det finns flera sätt att hjälpa Burkina Framtid:

 

 • Genom att bli månadsgivare eller genom att skänka enstaka gåvor

  om du bor i Sverige
  på vårt postgiro: 40 67 91 - 4

  om du bor utanför Sverige
  onlinevår PayPal konto

 

Donationer till Burkina Framtid används bara för att finansiera de projekt vi stöder i Burkina Faso. Administrativa kostnader täcks av medlems-avgift. 

 

 • Genom att göra Burkina Framtid och dess projekt kända omkring dig, för att hjälpa oss att hitta nya givare.

  Du kan ladda ner vår broschyr och sprida den bland dina vänner.

 

 • Genom att delta i Burkina Framtids arbete och att bli medlem i föreningen. Årsavgiften är 200 SEK.

  Var god och ta kontakt med oss.